Články a videa o koních

KoněČesky.cz

Kopyta

Podzimní laminitis

Článek napsala koňská výživová poradkyně, Dr. Juliet Gettyová, Ph.D. Více jejích článků o výživě koní naleznete na jejích webových stránkách

NSC a ACTH = podzimní trable

Na podzim jsou koně náchylní ke schvácení více než v jakémkoliv jiném ročním období. Jsou pro to dva důvody - vysoká úroveň nestrukturálních sacharidů (NSC) v pastvě z nočních mrazíků a zvýšená sekrece adrenokortikotropního hormonu (ACTH) hypofýzou. Oba tyto důvody vedou ke zvýšení hladiny inzulínu u koně.

Růst hladiny inzulínu = schvácení

Jednoduché cukry (označované jako etanolem rozpustné uhlohydráty - neboli ESC) jsou spolu se škrobem tráveny na glukózu.  Jakmile se glukóza dostane do krevního oběhu, dostane slinivka signál k tvorbě inzulínu. Zvýšená hladina inzulínu je tak nejčastější příčinou schvácení, neboť stimuluje produkci růstového činitele uvnitř stěny kopyta, což vede k hojnému růstu epidermální vrstvy.  Lamely (lístky) v kopytě mají dvě navzájem propojené vrstvy - epidermální a dermální.  Nekontrolovaný růst epidermální vrstvy, která se v důsledku toho prodlužuje a natahuje, může vést k oslabení lamel a tím pádem i k tvorbě mezery mezi kopytní stěnou a kopytní kostí. Ke zvýšení hladiny inzulínu významně přispívá i stres.  

Stres na sebe může brát mnoho podob. Intenzivní trénink, duševní diskomfort, bolest nebo prázdný žaludek (koně by vždy měli mít zajištěný stálý přístup k senu). Toto všechno vede k uvolňování ACTH hypofýzou. ACTH dále signalizuje nadledvinám, aby tvořily stresové hormony - kortizol a epinefrin – které jsou potřebné k uvolňování glukózy z glykogenových zásob v játrech a svalech.  Glukóza z jater stimuluje slinivku, která v důsledku toho vylučuje inzulín. Tělo zdravého koně má homeostatický mechanismus, který oba tyto hormony udržuje v normální hladině, nicméně každému koni, nehledě na jeho zdravotní stav, se navyšuje hladina ACTH mezi měsíci srpen a listopad. Tento sezónní nárůst může mít negativní vliv na koně, kteří jsou vůči inzulínu rezistentní, protože zvyšuje riziko zánětu a může vést až ke schvácení.

NSC nebo ESC + škrob?

Obojí! Jakýkoliv stav, který je ovlivňován zvýšenou hladinou inzulínu (např. metabolický syndrom nebo cushingův syndrom), musí být regulován tak, že se koni podává krmivo, které obsahuje málo ESC (jednoduchých cukrů) a škrobu. V ideální případě je to méně než 10 - 11% v sušině.  Existuje však další příčina schvácení, která nesouvisí s endokrinními žlázami (tj. nadledviny, hypofýza,…) - jsou tím nestrukturální sacharidy (NSC).  NSC se dá popsat jako součet vodorozpustných sacharidů (WSC) a škrobu. WSC zahrnuje ESC a nestravitelný sacharid známý jako fruktan.

Z velkého množství fruktanu v seně nebo na pastvě může nastat systémová sepse. Koně neumí produkovat trávicí enzymy potřebné k trávení fruktanu v tenkém střevě, takže fruktan nakonec doputuje až do zadního trávicího traktu, kde jej mikrobiální populace promění na kyselinu mléčnou. Výsledný pokles v pH může vést ke střevní acidóze a zahubení prospěšných bakterií, v jehož důsledku se endotoxiny dostanou do krevního oběhu. Jakmile endotoxiny doputují až do kopyta, způsobí nadměrnou aktivitu enzymů zvaných matrixové metaloproteinázy (matrixiny, MMP). Tyto matrixiny jsou důležité pro normální růst tkání, ale jakmile jsou příliš aktivní, stávají se nebezpečnými a mohou způsobit schvácení. Z toho důvodu je velmi důležité, aby pastva měla nízkou hladinu NSC (méně než 12 - 13% v sušině) a nemohlo tak dojít ani k endokrinnímu ani septickému schvácení.NSC se může lišit podle stresu

Stres nemá vliv jen na vašeho koně, ale i na traviny. NSC v pastvě kolísá podle okolní teploty, deště a dalších faktorů.  Ale ne každá travina akumuluje NSC stejným způsobem. Podívejme se na tabulku níže:

Faktory ovlivňující úroveň NSC v travinách a luštěninách

Faktor

C3 - Chladné období

(bojínek luční, kostřava, srha, sveřep, jílek vytrvalý, lipnice luční)

C4 - Teplé období

(troskut prstnatý, bahijská tráva, rosička, sveřepovka americká, milička habešská, troskut prstnatý, vojtěška, jetel, arachis glabrata)

Chladné teploty pod 5°C

Vysoké NSC (především fruktan) do doby než stonek zežloutne

 

Nízké NSC (prakticky žádný fruktan), rostlina je v zimním spánku

Vyšší teploty

NSC je nižší

 

Vysoké NSC (především škrob) v teplém počasí

Intenzita světla

NSC je nejnižší brzy ráno, pokud byla noc dostatečně teplá (nad 5°C), rostliny spotřebovávají cukry vytvořené den předtím. Za slunečného dne je NSC nejvyšší v pozdním odpoledni. Oblačnost snižuje hromadění NSC v trávě. Stejně působí stín.

 

Sucho

Nedostatek vody déle než 5 dní zvyšuje NSC. V mladých rostlinkách je NSC vysoké, jestliže pršelo po dlouhém období sucha.

 

Přílišné spásání nebo kosení.

Navyšuje NSC v pastvě.  Sekejte jen tak, abyste odstranili semena.

Bezpečnostní doporučení

  • Jakmile noční teplota zůstává dlouhodobě pod 5°C (2 - 3 týdny), má pastvina vysokou hladinu NSC i ve dne. Vyčkejte, než stébla trav u kořene zežloutnou. Jestliže budou trávy zelené přes celou zimu, zvažte provedení rozboru celé pastviny.  
  • Teplomilné sezónní rostliny upadající do zimního spánku po nástupu chladného počasí neakumulují NSC.
  • Pokud noční teploty nepadnou pod 5°C, je hladina NSC nejnižší brzy ráno až do 10:00 a poté znovu v noci, jen pár hodin po západu slunce.
  • V době, kdy kůň není na pastvině, dejte mu k dispozici seno nízké na NSC. Síťka funguje pro pomalé dávkování velice dobře. 

Sečteno a podtrženo

Koně s rezistencí na inzulín byste měli z pastviny stáhnout, jakmile se noční teploty dostanou pod 5°C. Mimoto se na začátku podzimu zvyšuje ACTH u všech koní, což zvyšuje riziko schvácení, především tak u koní rezistentních na inzulín a u koní s cushingovým syndromem. Seno nechte otestovat, zda je hladina NSC vhodná. Koním jej nechte přístupné ad libitum, abyste se vyhnuli stresu, který často doprovází odchod z pastviny.

 
Komentáře

Přidat komentář