Články a videa o koních

KoněČesky.cz

Teorie

Tréninková spirála

V tréninkovém procesu je pokrok často hodnocen dle stupně složitosti cviků, které je kůň schopen předvést. Ačkoliv má tento přístup svůj smysl, je často nepochopena jeho myšlenka, a to že tyto cviky jsou výsledkem tréninku, nikoliv jeho smyslem.

Pravým smyslem pokroku v tréninku je rozvíjení gymnastických kvalit, které přichází postupně s tím, jak se tělo koně posiluje postupnou prací v korektním držení těla. Zdravý trénink využívá tyto cviky/pohyby pouze k tomu, aby rozvíjel tyto kvality, nikoliv jako cíle, kterých je potřeba dosáhnout samoúčelně. Pochopením těchto principů získáme povědomí o integritě drezury a zabráníme tomu, aby se pro nás (a naše(ho) koně) změnila pouze ve způsob jak se naučit "cirkusové triky".

Výchozím bodem tréninkové spirály je stav vnitřního klidu koně, neboť toto je jediný psychický stav, který koni umožňuje se učit a tedy rozvíjet všechny své kvality - gymnastický trénink se nemůže odehrávat ve chvíli, kde je kůň nervozní a napjatý. Toto je základem holistického přístupu ke koní, protože tento stav závisí na přirozeném životním stylu koně (a to včetně možnosti se volně pohybovat ve společnosti stáda), dobrém zdravotním stavu, celkové pohodě a vztahu s lidmi založeném na vzájemné důvěře - nikoliv dominanci
Komentáře

Přidat komentář