Články a videa o koních

KoněČesky.cz

Práce na ruce

Cvik: Dovnitř plec

Definice

Dlouhodobým cílem ST je získání flexibility, síly, nasvalení a zlepšení celkového zdraví koně a udržování jej po celý jeho život. Těchto cílů dosáhneme pomocí logického systému progresivních cviků.

Cvik dovnitř plec je jedním ze stranových cviků, kdy kůň kráčí vpřed a stranou zároveň. Při cviku je tělo koně laterálně ohnuto od krku po ohon koně a pohybuje se po 3 nebo 4 stopách.


Jak na to?

 • Kůň se pohybuje ve směru rovně vpřed a vnitřní zadní končetina došlapuje do stopy vnitřní přední končetiny. Tato pozice je také nazývána pozicí cvalu, kdy obě končetiny jsou zarovnané v jedné stopě. 


 • Následně koně požádáme o sestavení plec vpřed, kdy kůň bude došlapovat do dvou stop (obrázek vlevo) a vnitřní zadní končetina bude došlapovat mezi stopy předních končetin. Takto se kůň pohybuje v pozici klusové, kde obě zadní končetiny jsou zarovnány. Dle Steinbrechta je tato pozice nazývána ,,plie´´.
 • Dále koně požádáme o pohyb na třech stopách (obrázek uprostřed), kdy vnitřní přední konřetina jde po své stopě, vnitřní zadní a vnější přední končitna jsou společně na jedné stopě. Zadní vnější končetina také kráčí ve své stopě.
 • Můžeme koně požádat také o provedení cviku dovnitř plec na čtyřech stopách (obrázek úplně vpravo), a to zvětšením ohnutí. Závěrem tak bude každá končetina kráčet ve své vlastní stopě.

Při výcviku je možné využít různého sestavení a počtu stop, na kterých bude kůň kráčet. Vždy záleží na typu koně, zda má dlouhá záda či krátká, zda má dlouhé končetiny či nikoliv, zda má krátký nebo dlouhý krk. Jednoduše cvičte takové ohnutí a množství stop, které je optimální k získání rovnováhy Vašeho koně. Vždy vše záleží na individualitě koně.


Historie

Cvik dovnitř plec byl poprvé dle záznamů popsán Dukem z Newcastlu (1658), ale to v podobě provedení na kruhu. Skvělý jezdecký mistr François Robichon de la Guérinière (1733) předváděl běžně tento cvik na rovné linii. Další jezdečtí mistři se o tomto cviku vyjadřovali jako o

 • základním kamenu drezury,
 • pilíři jezdeckého umění,
 • matkou všech cviků,
 • ba dokonce jako o aspirinu jezdectví, jelikož cvik byl údajným řešením všech jezdeckých problémů.

Cíl

Cílem cviku dovnitř plec je naučit koně podšlapovat si do bodu těžiště vnitřní zadní končetinou. Benefitem cviku je zvýšené ohnutí vnitřní zadní končetiny a zvýšení volnosti ramene na vnější straně, protože je právě podporováno vnitřní zadní končetinou a nenese tak velké množství váhy.

Protažením vnějších svalů dojde k přijmutí a zjemnění na vnější otěži. Hodnota dovnitř plec tkví i v kontrole křivosti a podpory stejné ohebnosti na levou i pravou stranu.


Jak se to naučíme?

V rámci ST jsou veškeré stranové cviky nejprve vysvětleny a naučeny při práci s koněm ze země a na ruce. Tento postup vede k naučení koně všem stranovým cvikům a nalezení rovnováhy bez zatížení jezdcem. Je důležité si uvědomit, at zprvnu po koni žádáme málo, pouze několik kroků. Postupně jak bude kůň sílit můžeme žádat o více kroků.


Nejprve koně naučíme LPD na rovné linii.


Postupně požádáme o přenesení ramen / plecí směrem dovnitř (blíže ve směru k Vám).


Následně koně učíme cvik se zatížením jezdcem.


Poté co je kůň schopen cvik předvést plynule v kroku. Zkusme jej v klusu.


V závěru výcviku bude náš kůň schopen cvik předvést i ve volnosti.


Varianty provedení cviku

 • Dovnitř plec můžeme předvést jak na rovné linii u stěny jízdárny, tak na kruhu.
 • Pro zjištění, zda kůň adekvátně reaguje na Vaše signály vnější otěže a nepadá po pleci dovnitř, jeďte do půlky dlouhé stěny v sestaven dovnitř plec a přidejte zde malý kruh.
 • Cvičením dovnitř plec v každém rohu jízdárny zabráníte zkracování rohů koněm.
 • Cvik je možné předvést ve všech chodech. Zvláště pak pokud cvičíte ST ve cvalu, bude pro Vás dovnitř plec mimořádně cenným cvikem.
 • V rámci přípravy je vhodné koně jezdit na malých kruzích nebo skrz rohy. Tyto přípravy Vám napomohou ke správnému laterálnímu ohnutí koně, které je nutné k předvedení cviku.
 • Cvik by měl být ukončen kruhem či přemístění pleci zpět na úroveň před pánev koně.

Došlapování do bodu těžiště a nesení váhy těla koně?

Došlapováním končetin do bodu těžiště koně neznamená automaticky převzetí a nesení váhy danou končetinou. Záleží vždy na ,,páce´´ vpředu, tedy na pozici a vytažení hlavy a krku dopředu dolů. Čím více je hlava a krk v pozici vytažení dopředu dolů, tím méně váhy je na zadních končetinách. Čím více pozice hlavy a krku nahoře a snažíme se koně dovést k shromáždění, dojde tak k přenesení váhy ve směru vzad.

Proto je možné předvedení cviku dovnitř plec, jak s přenesením váhy na vnitřní zadní končetinu, tak bez ní. Nicméně pravým důvodem k cvičení dovnitř plec je uvolnění vnějšího ramene. Jakmile kůň pochopí účel cviku, je nejvhodnější naučit ho přesunout váhu ve směru vnitřní zadní končetiny a uvolnit tak přední část těla, čímž se dostanete k podstatě cviku.
Komentáře

Přidat komentář