Články a videa o koních

KoněČesky.cz

Práce na ruce

Cvik: Stelling & bending aneb ohnutí

Druhým cvikem ST je  stellning a bending, tedy cviky zabývající se ohnutím koně. Jsou to perfektní ukazatele přirozené asymetrie těla koně a začátkem vytváření rovnováhy, nesení a soustředění se.

Definice

Stelling nemá v českém překladu alternativu, představuje pohyb hlavy do stran ve vztahu k prvnímu krčnímu obratli.

Bending neboli ohnutí, je cvikem, při kterém žádáme koně o laterální ohnutí těla od prvního krčního obratle (atlasu) až po obratle ohonu.

Důležitou informací je rozdílnost flexibility pohybu jednotlivých částí páteře koně. Nejvíce pohyblivou, a tedy flexibilní částí těla koně je krk a následně bederní část páteře. Ohnutí žeber a hrudních obratlů je jen stěží možné a obratle křížové jsou spojené a není možné je vůbec ohnout. Proto je možné na kostře koně pozorovat, že některé části páteře rotují a ohnou se, tak aby vytvořili iluzi laterálního ohnutí.     


Cíl

Stelling a laterální ohnutí připravují koně pro práci na ruce i na lonžování, jelikož při práci ze země a lonžování je vyžadováno po koni být schopen stejného ohnutí na obě strany.

Jelikož přirozená asymetrie těla koně vyvolává tendenci snadnějšího ohnutí jedné strany těla koně, pomůže nám toto cvičení k ohnutí druhé strany koně pomocí protažení zkrácených svalů. Pomocí obnosku můžete ovlivňovat jak hlavu, tak páteř koně a pomocí těchto cviků naohýbat koně na obě strany.

Můžete pozorovat, že ohnutí koně prochází napříč skrz celou páteř a tak i kyčel koně na vnitřní straně se při ohnutí posouvá ve směru vpřed.  

Je lehké podhodnocovat první dvě cvičení (vytažení dopředu dolů, stelling a ohnutí) v zastavení, jelikož se jeví snadná, ale je nutné tyto cviky provádět správně, jelikož jsou nezbytné pro další výcvikový proces.     


Jak na to?

Žádejte svého koně o tyto cviky krok po kroku. Stoupněte si čelem ke svému koni. Vysílejte slabé signály tlaku uzavřením dlaně kolem vodítka připnutého do prostředního kroužku obnosku. Tyto signály by měly být vysílány ve směru do strany. Jakmile kůň reaguje na tlak ohnutím těla do strany, ihned uvolněte ruku a vysílaný tlak.

Pokud je cvik korektně předveden vidíte, že je kůň ohnutý nejenom v úrovni krku, ale také celým svým tělem.
Komentáře

Přidat komentář