Články a videa o koních

KoněČesky.cz

Práce na ruce

Základy práce na ruce

Pakliže jste se svým koněm věnovali dostatečný čas práci ze země a lonžování. Nastává čas na posun dále, a to k práci na ruce, což je dalším důležitým krokem / komponentem výcviku dle metod ST.

K práci na ruce je vhodné využívat cavesson či obnosek a otěže. Postupnou prací je možné k výcviku využívat kombinaci cavessonu, udidla a dvou otěží. Ale o tom až příště….

Cílem práce na ruce je dosáhnout ohebnosti těla koně na obě strany a také naučit jej všem cvikům ST, které později využijeme při jízdě na koni ze sedla. Můžete tak svého koně snadno naučit veškerým stranovým pohybům, přičemž Vám tato metoda nabídne vidět koně během provedení cviku, a to ve všech chodech. Můžete tak získat zpětné informace o stavu vašeho koně a snáze si například povšimnout, která zadní končetina je slabší.


Šest základních klíčů Straightness Training

Strukturní schéma práce z ruky je stejné jako v případě lonžování - LFS neboli první tři základní klíče ST tréninku.

  • Klíč 1: L  - stranové ohnutí (lateral bending)
  • Klíč 2: F - vytažení krku a hlavy dopředu dolů (forward down)
  • Klíč 3: S - došlapování zadních končetin pod těžiště těla koně (steping under)

Při každém cviku je kůň požádán o krok v korektním stranovém ohnutí s cílem uvolnění zádových svalů, takže hlava a krk koně mají být v pozici vytažení dopředu dolů. Tento cvik přirozeně vede k posunutí vnitřní kyčle koně směrem vpřed, což umožní došlapování vnitřní zadní končetiny pod těžiště těla koně.


Další klíče výcviku ST 4, 5 a 6 mají za cíl snížit zatížení předních končetin váhou těla.

Klíč 4: ohnutí vnitřní zadní končetiny

Pokud je kůň schopen správného laterálního ohnutí, je také schopen došlapovat vnitřní zadní končetinou do bodu těžiště těla. Poté je tato končetina ochotná převzít určitou část váhy z předních končetin, čímž dojde k jejímu většímu ohnutí. Toho je dosaženo prostřednictvím cviku dovnitř plec.

Klíč 5: ohnutí vnější zadní končetiny

Většího ohnutí vnější zadní končetiny je dosaženo pomocí cviku dovnitř záď, renver či polovičním překrokem, kdy vnější zadní končetina došlapuje do bodu těžiště. Dovnitř záď snižuje posun vpřed vnější zadní končetiny a podporuje ji v nesení váhy těla. A tím dochází k jejímu většímu ohýbání.

Klíč 6: ohnutí obou zadních končetin

Až se kůň naučí oboustrannému ohnutí a bude schopen ohýbat zadní končetiny jednotlivě, je čas k zaměření výcviku na ohnutí obou zadních končetin zároveň. K tomu je možné využít cviky jako je pirueta či piafa. Koně na takovéto úrovni výcviku je možné požádat o shromáždění a přizvednutí v přední části těla.  


Cvičení

Při práci na ruce učíme koně jednotlivé cviky vždy postupně. Zprvu v kroku, později v klusu a následně ve cvalu.

 

 

 

Kruh

 Při práci na kruhu se kůň naučí ohnutí na obě strany s vytažením hlavy a krku do pozice dopředu dolů spolu s došlapování zadních končetin pod bod těžiště těla koně.


Dovnitř plec

Pokud cítíme, že je náš kůň jemný, pružný na vnitřní otěži, požádáme pomocí vnější otěže koně o posunutí ramen dovnitř ve směru pohybu koně (tedy blíže k nám).  Při cviku dovnitř plec se váha koně přesouvá vpřed ve směru pohybu vnitřní zadní končetiny. Což vede k jejímu většímu zatížení. Tento cvik je z počátku vhodné cvičit u stěny jízdárny, čímž můžete zabránit vypadávání vnější zadní končetiny.   

dovnitř plec


Travers - Dovnitř záď

Při tomto cviku dochází k přesunu váhy těla koně vpřed ve směru pohybu vnější zadní končetiny, která tak nese více váhy těla. Při tomto cviku by měl trenér koně kráčet pozpátku, tak aby mohl být čelem ke svému koni a kontrolovat danou situaci. Může tak vidět, jak je kůň schopný cvik provést a popřípadě požádat o změnu v provedení cviku.


Renver – kontra dovnitř záď

Zapojení cviku renver do výcviku je vhodné hlavně proto, že se díky němu kůň postupně naučí předvést cvik dovnitř záď bez závislosti na stěně jízdárny. Cvik je vhodné zahájit v sestavení dovnitř plec na 4 stopách a poté pomocí ohnutí koně sestavit do pozice renveru.


Half pass – poloviční překrok

Poloviční překrok je vlastně renver na diagonální linii jízdárny, přičemž kůň při tomto cviku kráčí v úplné nezávislosti na stěně jízdárny.

Při cviku je důležité dbát na udržování postavení ramen před pánví koně, tak aby docházelo k došlapování obou zadních končetin pod těžiště koně.

Začátek cviku je dobré načasovat, tak aby trenér s koněm odbočil z krátké stěny jízdárny v jedné čtvrtině její délky a vykročil s koněm v sestavení například na levou ruku a pomocí ohnutí jej změnil na pravou stranu, tak by docílil renveru. Pohyb by měl dále směřovat ve směru diagonály k protější straně jízdárny.


Pirueta

Pirueta představuje renver na kruhu. Začněte tak, že půjdete v kroku se svým koněm na velkém kruhu u krátké strany jízdárny. Bod X na jízdárně bude místem pro změnu ohnutí koně na druhou stranu, tak že další polovinu velkého kruhu bude kůň kráčet v sestavení v renver. Postupným zmenšováním velikosti kruhu, tak předvete piruetu.


Piafa

Všechny výše zmínění cviky mohou být předvedeny i v klusu. Postupným shromažďováním koně v klusu, je možné dosáhnout prvních jednotlivých kroků piafy. Poté co kůň dostatečně posílí, bude schopen předvést klus na místě, a tak předvede piafu. Při tomto cvičení obě zadní končetiny musí ohýbat a nést váhu těla koně.  


Cvalová pirueta

Shromážděním koně ve cvalu docílíme postupně prací na cviku cvalové piruety. Postupným výcvikem získá kůň dostatečnou sílu a bude schopen cválat zadními končetinami kolem jednoho místa (malého kruhu) a vytvoří tak pravou piruetu. Při tomto cviku jsou obě zadní končetiny ohnuty a nesou váhu těla koně.


Leváda

Při levádě nesou zadní končetiny veškerou váhu těla koně, což vede k rovnoměrnému ohnutí obou zadních končetin ve stejnou chvíli. Leváda přispívá k zesílení a ohebnosti zadních končetin. Leváda je také perfektním znakem pro zjištění, zda je kůň dobře trénován.
Komentáře

Přidat komentář