Články a videa o koních

KoněČesky.cz

R+

Najdi vnitřní klid

Žrádlo je pro koně ohromně silná motivace. Díky ní je na jedné straně tak snadné koně trénovat pomocí pamlskových odměn, na druhou stranu je však právě proto také těžké udržet při tréninku jeho vnitřní klid a psychickou pohodu. Na svých seminářích se opakovaně setkávám s koňmi, kteří nejsou schopní se vedle člověka v přítomnosti žrádla uvolnit. Není už možné udělat skutečnou přestávku. Buď se jede bez přestávky několik lekcí za sebou nebo kůň zůstane ve vnitřním napětí, v němž kůň v podstatě v duchu počítá a vyčkává další kliknutí. Takováto koncentrovaná, vzrušená pozornost je pro koně nejen nesmírně namáhavá, ale nese s sebou i nemalé riziko, že se budou množit nepozornosti vyplývající z neklidu a postupně se stanou součástí společně tráveného času. V následujícím videu vám chci ukázat, jak si představuji uvolněného koně během pauzy mezi lekcemi. Plnokrevná arabská klisna Salima a její oblíbený člověk Lea nám ukáží kousek ze svého běžného dne během jednoho z mých kurzů.

Podle čeho poznám uvolněnou přestávku?

Salima nám ve videu velmi hezky ukazuje ty nejdůležitější prvky, na které se během přestávky mezi lekcemi nejčastěji zaměřuji:

Titulky k dispozici v NJ a AJ .

(video pouze v odkaze)

Řeč těla

Salima se pohybuje poměrně málo, zůstává stát v blízkosti člověka, aniž by se neustále ptala, co by mohl být další úkol, nebo aniž by dokonce člověka nějak usurpovala. Přitom drží hlavu relativně nízko a vždy se znovu vyváží. Nejde tedy o to, aby kůň zůstával po několik minut ve stejné pozici jako socha, ale aby pohodlně stál. Příjemné stání znamená také opakovanou změnu postavení, aby nedocházelo k jednostranném zatížení těla a jeho únavě. Proto trénuji držení těla během přestávek jen tak mimochodem a přibližně. Kůň by tedy neměl zaujímat přesnou předem definovanou pozici. Měl by se sám dostat do klidu a najít pro sebe pohodlnou pozici.

Glosář  – v krátkosti

Odpočinek

Jeden z možných znaků uvolnění během přestávek mezi lekcemi je tzv. opření zadní nohy. Salima si našla pohodlnou pozici ve stání a tím nám ukazuje, že neočekává, že by od nás v nejbližší době mohl přijít nějaký signál. Může si udělat čas na své vlastní uvolnění a hodit se do absolutního klidu.

Volnost

Salima u nás zůstává bez ohlávky a vodítka (většinou ;-)). Přestávka během tréninku pro mě také znamená, že všemi smysly pozorujeme, zda u nás kůň dobrovolně zůstává a zda se přizpůsobuje atmosféře, nebo zda a kdy odchází. Z toho se dá hodně zjistit o emocích během tréninku a o podprahových požadavcích, které kůň vnímá. Salima se v této situaci může svobodně rozhodnout, jestli zůstane stát nebo odejde. Pokud zůstane u nás, neurčujeme jí žádnou přesnou pozici, ale ona sama si najde své místo.

Role člověka

Lea nám na videu ukazuje všechny důležité znaky vhodně koncipované přestávky. Řeč těla omezila na minimum, pohybuje se pomalu a klidně. Nic po Salimě nepožaduje ani se nesnaží přitáhnout její pozornost na sebe, například tím že  by se koně dotýkala. Salima tak zažívá, že jsou v rámci tréninku fáze, které nevyžadují žádné zvláštní soustředění, naopak se vyznačují jen čistým bytím spolu či vedle sebe.

Fokus a pozornost

Největší umění přestávek v tréninku spočívá v tom, aby se člověk sám uměl uvolnit a nenechal se ničím vyvést z klidu. Udělat si čas, vychutnat si ten moment a představit si, že v případě potřeby by takhle mohl zůstat hodiny a hodiny, aniž by cokoliv dělal. Tím pomůže i svému koni, aby se dostal do klidu. Společný pravidelný dech je přitom stejně důležitý jako měkký nezacílený oční kontakt. Klid a uvolnění jsou pro mě tak důležitým stavebním kamenem tréninku, že jimi opakovaně prokládám trénink a cíleně k nim směřuji i po „vzrušujících“ cvicích nebo pohybech jako k oáze klidu. Jako měřítko se snažím zejména u začínajících koní investovat minimálně stejně času do přestávek jako do konkrétního tréninku určitého cviku. Jen za tohoto předpokladu zůstane většina koní „měkká“ a vyrovnaná a je schopná se uvolněněji soustředit na své úkoly. Vědomě se také snažím oddálit svou vlastní pozornost od pamlsků, aby se mi doopravdy podařilo vytvořit momenty, v nichž tato tak důležitá součást pozitivního posilování pro jednou nehraje žádnou roli. Samozřejmě že pamlsky jsou přítomné i během přestávky, kapsička s nimi je pro koně viditelná a kůň je pravděpodobně velmi intenzivně cítí. Avšak nepoužívají se nepřetržitě k nacvičení nějakého konkrétního chování, ale podávají se jen občas, aby celou atmosféru pozitivně propojily a ne aby zaměřily pozornost koně na jednotlivé detaily chování.
Komentáře

Přidat komentář