Články a videa o koních

KoněČesky.cz

Cviky

Cvik: Renvers

Dlouhodobým cílem Straightness Trainingu je dosažení flexibility, získání síly, vybudování příslušných svalových partií a celkové zlepšení zdraví koně udržované po celý jeho život.  Následujícím cvikem, který spadá do logické výcvikové řady ST je renvers.

Renvers je zrcadlovým cvikem k dovnitř záď a má stejný gymnastický efekt. Cvik dovnitř záď byl zmiňován mnohými autory již v 17. století. Například Salomon de la Broue jej popisuje jako vhodný cvik pouze pro koně, kteří jsou ,,těžcí v ruce´´. Doporučoval tento cvik trénovat ve vzdálenosti 1,5 metru od stěny jízdárny.

François Robichon de la Guérinière uvedl, že koně, kteří jsou vedeni v sestavení dovnitř záď nebudou nikdy adekvátně reagovat pouze na pomůcky jezdce, nýbrž budou vnímat přítomnost stěny jako opory při provedení daného cviku. Odstraněním stěny či provedením zrcadlového cviku tedy renveru tuto oporu ztratí.


Definice a cíl

Renvers je stranový pohyb předváděný na třech nebo čtyřech stopách. Při cviku je kůň ohnutý od krku až po ohon.

Vnější zadní končetina došlapuje do bodu těžiště. Obě zadní končetiny kráčejí ve vnější stopě podél stěny jízdárny a přední končetiny našlapují do stop vnitřních. Což je naopak oproti cviku dovnitř záď, kdy ramena koně a jeho přední končetiny kráčejí po stopě blíže stěně jízdárny, přičemž zadní končetiny došlapují do vnitřních stop jízdárny.

Kůň během renveru musí reagovat a následovat příslušné pomůcky jezdce, tak aby byl schopen cvik provést sám bez možné opory stěny, která cvik usnadňuje například při cvičení dovnitř záď.Propojení dovnitř záď, dovnitř plec a renveru

Při provedení dovnitř plec je to vnitřní zadní končetina, která došlapuje do bodu těžiště těla. Při cvičení dovnitř záď a renver je to naopak vnější zadní končetina došlapující do bodu těžiště koně. Změnou ohnutí koně při provedení cviku dovnitř plec, docílíme přechodu v renver.Čtyři zadní končetiny

Obecně je možné říci, že zadní končetiny koně plní 4 funkce, které jsou procvičované v průběhu gymnastických cvičení. Levá zadní končetina může představovat jak vnější, tak vnitřní zadní končetinu. Totéž je možné říci o pravé zadní končetině a je to naprosto logické. Vždy závisí na daném cviku a straně, na kterou cvik trénujeme.


Jak na to?

Zprvu, tak jako i předchozí cviky, učíme koně renvers při práci na ruce. Nejprve koně požádáme o provedení cviku dovnitř plec, poté změníme směr ohnutí koně na druhou stranu (tedy na vnější stranu) a tím docílíme předvedení našeho prvního společného renveru.

Vždy když koně učíme něco nového buďme skromní a žádejme méně nežli více. Vždy je výhodou začít po jednotlivých krocích, nežli něco uspěchat. Až poté když je kůň dostatečně silný, je možné žádat o předvedení cviku po celé délce stěny jízdárny. Jako každý jiný cvik jej můžeme předvádět jak v kroku, tak v klusu a cvalu. Pokud máme vše pilně natrénováno ze země, zkusme to ze sedla.    
Variace

Renvers je tedy zprvu vhodné cvičit pouze na rovných liniích, následně se můžeme ubrat ve směru vlnovky či kruhu a snažit se udržet koně v tomto sestavení. V dřívějších dobách staří mistři jezdeckého umění jezdili renvers na kruhu, který postupně zmenšovali. Docílili tak předvedení obratu kolem předku. Takto naohýbaného koně poté požádali o převedení cvalové piruety v renveru.

 


Plynulé přechody mezi cviky dovnitř záď a renvers v kroku a klusu nám pomohou připravit koně na v budoucnu velmi užitečné změny cvalu. 

Přechody mezi dovnitř plec a renvers nám napomohou zlepšit rovnováhu, koordinaci pohybů, nesení koně a také reakce koně na příslušné pomůcky.
Komentáře

Přidat komentář