Články a videa o koních

KoněČesky.cz

Komunikace

Strach nebo hra?

"Legrační" videa koní se často šíří po sociálních sítích a stávají se virálními. Video níže není výjimkou. Tři dny po jeho zveřejnění mělo video již 163 tisíc zhlédnutí a v komentářích různící se názory na jeho obsah. 

Odstranili jsme z videa zvuk a zaměřili se čistě na reakce a chování koně, ze kterého je patrné co se ve skutečnosti děje. Zvědavost - častá vlastnost koně, která mu umožňuje se učit a poznávat nové věci 

Zvědavost je nezbytná pro schopnost koní učit se. Kdokoliv kdo pracuje s mladými koňmi si brzy uvědomí, že někteří koně jsou od přírody zvědavější než jiní. Díky zvědavosti koně objevují nové věci a zjišťují, zda se jich mají bát či nikoliv. 

Hravost nebo vyděšení? 

Každý jezdec a majitel koně během svého života zažije splašeného, či panikařícího koně. Zkušenější koňáci jsou schopni rozeznat rozdíl mezi hravým a vyděšeným koněm. Naučení se rozeznání rozdílu mezi těmito dvěma emocemi (či stavy koně) je velice důležité a může změnit způsob, jakým bude kůň v budoucnosti trénován. 

Nervový systém 

Autonomní nervový systém koně (ta část nervového systému, která řídí tělesné funkce podvědomě - tedy bez přímého vědomí koně) je rozdělena na dvě části: parasympatický a sympatický nervový systém. 

Parasympatetický nervový systém přebírá vedení je-li kůň klidný, když například odpočívá, či tráví. Je-li tento systém aktivní, srdeční tep se sníží, dýchání je uvolněné a kůň si často klidně odfukuje, vzdychá a zívá. Krmení může aktivovat parasympatetický nervový systém a je tedy důležité, aby kůň pravidelně žral a měl přístup k píci/objemovým krmivům během stresových situací jako je převážné ve vozíku, soutěžích, klinikách atp. 

Na druhém konci spektra stojí sympatetický nervový systém, který se projevuje je-li míra stresu vysoká a tedy dochází k aktivaci reakce "boj, či útěk" (fight or flight). Všichni jsme už určitě viděli koně poklidně žvýkat seno, když najednou zvednou hlavu, napnou uši a natáhnou krk, aby se tak soustředili na něco, co vidí v dálce. Všimli jste si někdy, že v té chvíli přestanou žvýkat? Často se stává, že v tomto okamžiku koni stále visí seno z huby. Toto nastává, protože u koně může dojít k "uzamknutí" čelisti při přípravě k běhu. V tuto chvíli se nervový systém koně přepíná z parasympatetického na sympatetický. Dochází ke zvyšení srdečního tepu, aby mohly být svaly dostatečně zásobovány kyslíkem pro případ nutnosti běhu. 

"Vtipné" video vysvětleno 

V tomto konkrétním videu vidíme koně, který přepne z jednoho nervového sytému do druhého a to velmi viditelným způsobem. Kůň na videu je zvědavý a zkoumá plachtu, přiblíží se a kousne do ni, v tu chvíli se spustí jeho útěková reakce a jeho čelist se zasekne ve skusu. 

Na obrázcích 1 a 2 vidíte koně ve stavu "boj, či útěk" - jeho hlava je vysoko a ztuhlá, utíká pozpátku a do stran, hlavně pryč od děsivého objektu. Na 3. obrázku vidíte koně, který se zvládl vzdálit od děsivého objektu a analyzuje situaci, která nastala po jeho útěkové reakci a začíná relaxovat. 

Je-li kůň hnán přirozenou zvědavostí k tomu, aby zvedl nějaký objekt v hubě, jeho autonomní nervový systém rozhodně, co se stane dál. Pokud určí, že je tato situace děsivá, pak aktivuje sympatetický nervový systém, který může zamknout čelist v dané pozici a objekt je pak uvězněn v hubě koně. Toto se však však nastává pouze u některých koní a pouze občasně. U tohoto konkrétního videa a situace, kůň vykazuje známky aktivace sympatetického systému. Pohyb koně je ztuhlý, jak se snaží vzdálit od plachty, která pro něj představuje zdroj strachu a stresu. Jakmile jedna část plachty skončí pod jeho předními končetinami, zašlápne ji a tím dojde k vytažení z jeho huby a tím se kůň může vzdálit od daného předmětu. Jakmile kůň plachtě uteče, znovu posoudí situaci a rozhodne se, zda je život ohročující nebo stojí za to prozkoumat objekt znovu. 

Majitelka koně nám sdělila, že se kůň později vrátil k plachtě, znovu ji sebral do zubů a později si s ní začal hrát. Jakmile se stal objekt známým, jeho výraz se změnil a pronásledování plachty se stalo hrou. Pořád ještě hází hlavou a běhá s plachtou kolem dokola, ale dělá to s uvolněným výrazem, vykazujíce známky hry nikoliv strachu. 

Zvědavost koně převážila strach z plachy a naučil se, že i když je objekt ze začátku strašidelný, rozhodně není nebezpečný. 

Jakožto zodpovědní majitelé bychom se měli naučit číst jazyk těla koně a také se naučit vidět rozdíl mezi hrou a strachem, primárně kvůli tomu, že nám to pak umožní dělat lepší rozhodnutí při výchově a tréninku našich koní. 
Komentáře

Přidat komentář