Články a videa o koních

KoněČesky.cz

Zdraví

Problémy s kastrační jizvou

Mnohé z nás často ani nenapadne přemýšlet nad tím, jaký dopad může mít na koňské tělo tak (na první pohled) jednoduchý zákrok jako je kastrace. Přitom právě jizva, která po ní zůstane, může koni často činit velké problémy. 

JAK SE UTVÁŘÍ JIZVA PO KASTRACI

Jelikož při kastraci dochází k narušení tkáně a vyjmutí varlat, není pochyb o tom, že je kastrace invazivní procedurou. A jako taková samozřejmě spouští v těle hojivý proces. V tomto případě se začne tvořit jizvová tkáň, která se v určitých případech může přichytit k okolním zdravým tkáním. Přesněji se může stát to, že zbytky semenného provazce (funiculus spermaticus) a kremaster (musculus cremaster; sval, který je napojený k 17. a 18. žebru) přirostou ke kůži nebo k tkáni břišní stěny či tříselného prstence. Lidé bolest kremasteru popisují jako naprosto nesnesitelnou. Proto se není čemu divit, že jizvová tkáň po kastraci může mít na výkon koně velký negativní vliv.

MOŽNÉ UKAZATELE PROBLÉMU

Pokud máte podezření, že kůň má problémy kvůli kastrační jizvě, může váš veterinář místo znecitlivět a pokud se problémy zmenší nebo vymizí, víte, že jste na správné stopě. Rozpoznání však není tak jednoduché a diagnóza může být poměrně složitá. V lepším případě tito koně vykazují známky kulhání, jindy nejsou schopni se správně shromáždit, mohou se pohybovat pomaleji a mohou mít problémy s přechody. V podstatě jim činí obtíž jakkoli zapojovat zadní nohy, protože pohyb zadních nohou tahá za spoje od kremasteru přes tříselnou oblast až po hrudní koš. Příznaků, které tito koně vykazují, je celá škála a mnoho z nich zároveň indikuje jiné problémy. Potom, co byl kůň kompletně vyšetřen a testy nenabídly žádné jiné vysvětlení, je vhodné vzít kastrační jizvy v potaz. Občas stačí pouhý pohmat, abyste věděli, že je s jizvou něco v nepořádku. Když jizvu nahmatáte a jemně jí potáhnete vahou ruky směrem dolů, všimnete si, že kůže půjde směrem nahoru - to je právě již zmíněny kremaster, který se v reakci na bolest stahuje, čímž způsobuje tahání kůže směrem vzhůru.

Nahoře vlevo: Jizvy u valachů mohou být zdrojem mnoha problémů, a proto je vhodné kontrolovat míru srůstu při každém ošetření fyzioterapeutem.

Nahoře vpravo: Koně, u nichž pokastrační jizva způsobila omezení funkce povázky, mají omezenou schopnost používat zadní nohy, a proto pod jezdcem nefungují tak, jak by měli.

REHABILITAČNÍ PROCES

Pokud se po zablokování dané oblasti veterinářem kůň zlepší, je velká šance, že obtíže jsou způsobené jizvou po kastraci. V takovém případě se kůň uvede do celkové anestezie a veterinář oblast prohlédne a najde problémovou jizvovou tkáň. Ve většině případech je taková tkáň souborem vláken, které se větví do všech stran - rozhodně to není tak, že by jizva přirostla jen k jedné straně. Během operace se tak všechny tyto vlákna přeruší a kůň okamžitě po probuzení pocítí úlevu. Rehabilitační proces po takovém zákroku je velice důležitý. Je zásadní, aby kůň s prací začínal velmi pozvolna, protože je velká pravděpodobnost, že si jinak sám přivodí zranění. Viděla jsem případy, kdy si kůň po takové operaci přetrhal vazy, protože po zákroku začal své zadní nohy používat tak, jako nikdy dříve, čímž došlo k přetížení. Proto je opravdu důležité, aby koně po takovém zákroku začínali s prací pomalu. Tkáně v dolní části končetin postižené nohy nebudou dost silné a bude třeba je pomalu na zátěž navykat.  

Je těžké říci cokoli konkrétního, co se týká prevence tohoto typu problémů. Kastrace prováděná za celkové anestezie u ležícího koně snižuje možnost vzniku jizvové tkáně, avšak je dražší a nese s sebou jiné komplikace. Je především velice důležité, aby si majitelé valachů vše výše zmíněné uvědomovali a věděli, že takový problém může existovat.
Komentáře

Přidat komentář