Články a videa o koních

KoněČesky.cz

Zdraví

Výtah ze studie o Kissing spines

Diagnóza - Kissing spines (KS)

MVDr. Turner provedla rozsáhlou studii výskytu KS na 4407 koních, kteří prošli její veterinární praxí mezi roky 2004 a 2011.
Kissing spines (KS), také známé jako "překrývání trnových výběžků" (overriding dorsal processes). Příčina tohoto stavu u koní je velice komplexní a není plně pochopena. Cílem studie je osvětlit faktory spojované s výskytem KS.

DIAGNÓZA
Diagnostické procedury zahrnují palpaci, thermografické nebo infračervené snímky a rentgenování. KS bylo diagnostikováno pokud se 2 a více trnových výběžků dotýkalo.

DŮVODY PRO VETERINÁRNÍ VYŠETŘENÍ
Nejčastějším důvodem pro vyšetření koní na klinice byly pozorovatelné změny v chování koně. Tyto změny byly kombinací následujícího:

# CHOVÁNÍ ZE ZEMĚ: Nejčastější reportované změny tohoto chování byla bolestivost na dotyk, sedlání, dotahování podbřišníků a/nebo citlivost při čištění.

# CHOVÁNÍ POD SEDLEM: Nejčastější reportované změny v chování pod sedlem zahrnovaly vracející se "šmajdání" (tahání nohou), vyhazování, stavění se na zadní, házení hlavou, kopání, excesivní plašení se, prohýbání hřbetu, neochota/neschopnost přijít na kontakt s otěží, ztuhlost na jednu stranu, problémy s přechody, změny v nesení hlavy a/nebo pomalé zahřívání se při práci.

# SPECIFICKÉ CHOVÁNÍ PRO DANÉ DISCIPLÍNY: Toto zahrnuje shazování kavalet a spěchání dopředu.

Dalším nejčastějším důvodem pro vyšetření koně bylo kulhání. Včetně problémů s kyčli a pánví, bolestivost čéšek a neurologické projevy.

EPIDEMIOLOGIE:
Epidemiologie KS byla takováto:
# Ze vzorku 4407 koní byla u 310 nalezená bolestivost hřbetu. Z těchto 310 koní bylo 212 (68%) diagnostikováno pro KS.
# Výskyt KS byl nejvyšší u čistokrevných plnokrevných plemen nebo jejich kříženců.
# Překrývání trnových výběžků bylo nejvíce zřetelné u koní mezi 6 a 10 rokem věku.
# Drezura byla nejčastěji spojována s KS.
# KS byly nejčastěji nalezeny u hrudních obratlů mezi T45 a T17 a průměrný počet zasažených obratlů je 4,3

ZÁVĚRY
U některých, ne však všech, koní pomohla změna sedla zmírnit bolest hřbetu. To naznačuje, že sedla nejsou přímou příčinou KS, ale mohou mít nepřímý vliv tím, že ovlivňuje tónus svalů, omezují pohyb koně nebo způsobují přídatnou bolest. Například špatně padnoucí sedle může způsobit svalovou atrofii, která oslabí hřbet a učiní koně náchylnějším ke KS.

Kolem 40% koní s KS neprojevovalo známky bolesti hřbetu. To znamená, že tento stav může koně učinit náchylnějším k bolesti, ale výskyt KS samotný není vždy klinickým stavem.

Výskyt KS je částečně spojen s plemenem, věkem, formátem a pohlavím koně. Například studie reportuje vyšší výskyt KS u valachů a nižší výskyt u klisen a hřebců. Toto je způsobeno díky ochranným efektům pohlavních hormonů na kostní metabolismus a hustotu kostí.

Thermografie je spolehlivou metodou pro identifikaci KS. Tato technika má 99% citlivost a 76% citlivost. Ve srovnání s rentgenovými snímky, všeobecná přesnost predikce a validita thermografie byla 91%. Ve srovnání s predikce palpací měla validitu 67%.

Obvyklý nález KS mezi T14 a T17 je částečně způsobem změnou v zaúhlení obratle v této oblasti. Tato změna je přirozenou redukcí prostoru mezi trnovými výběžky, což přispívá ke zvýšení náchylnosti této oblasti ke KS.

Hypotéza, že dopady jezdce do sedla přispívají k morfologii KS zatím nebyla prokázána. Nicméně neoficiální důkazy předpokládají, že zvýšený výskyt KS u drezurních koní může být důsledkem kombinace faktorů, které zahrnují práci v pracovním klusu a/nebo pozici sedla a/nebo přílišné vzestupné prohnutí hřbetu. Vliv jezdce na vznik KS může být osvětlen studiem ježděných a tažných/kočárových koní.

Co se týče léčby, šokové vlny a mesoterapie* (injekce protizánětlivých léčiv podél páteře) prokazatelně zlepšují ochotu koně pracovat. Nicméně, protahovací cviky se ukázaly jako nejefektivnější technika ke snížení bolesti a navrácení koně k původním výkonům (nebo co nejblíže k nim).
*opichy snižují bolest a tím je kůň schopen pracovat, ale po odeznění opichu je na tom kůň hůř než dříve, protože bez bolesti tělo neví, že nemá danou oblast přetěžovat (pozn. překladatele)

Rizikové faktory spojené s horšími léčebné výsledky byly zranění zad u koní pod 5 let věku, vyšší množství ovlivněných trnových výběžků a nízká spolupráce majitele při protahovacích cvicích jako je práce s koněm v pozici dolů, dopředu a (nos) ven.

CO SI Z TOHO VZÍT?
Veterinární prohlídky zad vašeho koně by měly být provozovány minimálně jednou ročně, u koní, kteří závodí několikrát do roka. Rentgenování páteře vyžaduje specializované vybavení, ale pokud toto není k dispozici pak thermografie nebo palpace jsou dostupné alternativní diagnostické metody. Ježdění všeho koně v rámci dolů, dopředu a ven, používání kavalet a protahovací cvičení - to vše může pomoci snížit riziko vyvinutí KS tím, že posiluje hřbet koně.

Reference
Turner TA. Overriding Spinous Processes (“Kissing Spines') in Horses: Diagnosis, Treatment, and Outcome in 212 Cases. Proceedings of the 57th Annual Convention of the AAEP; November, 2011, 18-22.

Studie v plném znění je zde (AJ):
https://aaep.org/…/files/…/proceedings-11proceedings-424.PDF
Zpracováno 18. července 2018
Komentáře

Přidat komentář