Články a videa o koních

KoněČesky.cz

Teorie

Co nám říká: švihání ocasem?

Co nám říká: švihání ocasem?

Tuto otázku není lehké zodpovědět, protože kontext je to, na čem záleží. Takže, zde je seznam důvodů, proč váš kůň švihá ocasem:

 • Občas kůň švihá ocasem, protože prostě chce odehnat mouchu.
 • Může švihat ocasem, protože mu sedlo nebo udidlo řádně nesedí. Špatně padnoucí sedlo nebo špatně zvolené udidlo způsobuje různé problémy a může být vyjádřeno právě šviháním ocasu.
 • Občas toto může být známkou velkého diskomfortu, kůň tedy švihá ocasem, protože je mu něco velmi nepříjemné nebo dokonce trpí fyzickou bolestí kvůli problémům se svaly, páteří, pánví nebo kdekoliv jinde na těle.
 • Někdy kůň švihá ocasem, protože ztrácí rovnováhu on nebo jezdec – způsobování nerovnováhy nepomůže koni nalézt jeho rovnováhu.
 • Švihání ocasem také může způsobovat příliš mnoho tlaku vyvíjeného na koně během tréninku nebo si jednoduše trénink neužívá, kvůli používaným pomůckám (jsou aplikovány příliš silně nebo příliš dlouho).
 • Kůň také může švihat ocasem, protože je lehce mimo svou komfortní zónu, tedy se nachází v tzv. „zóně napětí“ (myšleno fyzicky – napíná svaly) obvykle pokud provádí náročný cvik.
 • Občas kůň švihá ocasem, když se učí něco nového, co ho trochu mate, je to tedy vyjádření mentálního stavu.
 • Někdy kůň švihá ocasem, protože se skutečně velmi snaží udělat cvik/práci správně.
 • Švihání ocasem také může znamenat vysokou koncentraci na daný úkol.
 • Kůň může také švihat ocasem, když je mu něco příjemné.
 • Někdy je ocas možnost, jak vyjádřit fyzický stav koně, někdy psychický stav a míru soustředění, emocionální stav – náladu a někdy jsou to všechny možnosti dohromady, či kombinovaně.

Na kontextu záleží

Použití ocasu a jeho pozice je část komplexního koňského jazyka a pro koně jedna z mnoha možností, jak se vyjádřit, jak poslat zprávu. Existuje mnoho různých podmínek, které přimějí koně švihnout ocasem. Je jen na jezdci/ošetřovateli, zdali si takové zprávy všimne a správně ji vyhodnotí.

Nicméně, my – lidé rádi zjednodušujeme a je velmi snadné předpokládat, že například švihání ocasu během ježdění VŽDY znamená špatné ježdění a NIKDY nemůže být znakem něčeho dobrého, je velmi lákavé toto chování „onálepkovat“ jako dobro/zlo, dobré/špatné, černé/bílé.

Když dojde na překládání koňského jazyka, je nejlepší se vyhnout všem předpokladům a „falešným vírám“ a vždy brát v potaz kontext. Pamatujte, věci nemusí být takové, jaké se zdají na první pohled. Musíte vzít v potaz celou situaci, nejen její část, abyste pochopili, co se kůň snaží v daný moment sdělit. Musíme celou situaci pozorovat a znát svého koně, abychom zjistili, co daná situace skutečně znamená.


Švihání ocasu ve Straightness Training

Během ST tréninků se vždy snažíme naučit koně něčemu novému a/nebo zlepšit věci, které už zná.

To znamená, že nebudeme s koněm pracovat pouze v jeho komfortní (comfort) zóně, ale také se ho budeme snažit napnout/protáhnout (stretch) jak na fyzické úrovni, tak na mentální/emocionální/spirituální úrovni. Samozřejmě se vždy snažíme vyhnout stresové zóně.


Je velmi časté, že koně „nováčci“, dostanou-li se do zóny napětí, začnou švihat ocasem a to tehdy, pokud Vám zcela jasně nerozumí, co po nich požadujete, nebo je pro ně těžké splnit, co je po nich žádáno na fyzické úrovni.

Pokročilí koně mohou častěji švihat ocasem, pokud velmi tvrdě pracují, speciálně pokud se jedná o cvik, který má kůň rád nebo je pro něj výzvou, jako je například piaffa nebo pirueta nebo – jak je ukázáno na fotografii – piafová pirueta.

Toto chování můžeme přirovnat k lidským atletům, pokud má atlet na svém obličeji grimasu nebo vydává hlasité zvuky, když například zvedá těžké činky. V tomto kontextu to může znamenat vysokou koncentraci a odhodlání.

Během řádného vzdělávání koně se jeho komfortní zóna podstatně zvětší. Během let se kůň naučí víc a víc věcí a začne používat své tělo více rovnovážně a harmonicky a díky tomu se více a více cviků stane pro koně příjemnými.

Díky tomuto řádnému vzdělání se koni zvětší mentální kapacita pro učení, zlepší svůj balanc, své svalstvo a jeho pohyb se změní a zlepší během let. Bude svůj ocas využívat více a více v rovnováze, ale to neznamená že úplně přestane švihat ocasem.

Tedy, pokud kůň velmi tvrdě pracuje a je plně soustředěn na Straightness Training, často se bude vyjadřovat pomocí svého ocasu a velmi často také pomocí uší a grimas – bude ukazovat, že dělá maximum pro správné/požadované provedení cviku.

A i když to může vypadat, že je mírně napjatý, znamená to, že se velice snaží a prožívá stejnou fyzickou zátěž jako by zažíval atlet a výrazy tváře atletů také nevypadají uvolněně.
Komentáře

Přidat komentář