Články a videa o koních

KoněČesky.cz

Teorie

Základní potřeby koní

Abychom mohli být úspěšní trenéři koní, nejen pomocí Straightness training, musíme uspokojit základní instinktivní potřeby našich koní.

Dle jejich základních vlastností mají koně několik základních potřeb:

 • jistota a bezpečí - koně jsou od přírody lovená kořist a jejich obranou je útěk .
 • rutina/stereotyp - koně jsou zvířata zvyku, tím pádem potřebují pravidelný režim krmení, odpočinku atp.
 • tráva a objemové krmivo - koně jsou býložravci
 • krmení malými dávkami během celého dne - s plným břichem se špatně utíká před predátorem
 • rozmanitost prostředí - je nudné a frustrující trávit 23 hodin denně zavřený ve stáji
 • konstantní pohyb - koně jsou stepní zvířata
 • přístup k dalším koním - jsou to společenská zvířata
 • potřeba vedení - koně jsou stádová zvířata, která jsou ráda vedena sebevědomým vůdcem

Omezení koňských potřeb

Porozumění chování koní, kteří žijí ve volné přírodě, nám může pomoci k lepšímu naplnění jejich základních potřeb. V „domestikovaném“ světě nemá většina koní možnost naplnit své základní potřeby díky způsobu, kterým jsou ustájeni.

Tento přehled ukazuje rozdíly mezi divokými a domestikovanými koňmi: 

V DIVOČINĚ

OBVYKLÉ BOXOVÉ USTÁJENÍ

Krmení

Koně tráví 60 % svého času krmením se (14–15 hodin denně). To vede k cca 55 000 žvýknutím denně.

Většinou tráví koně 2 x 5 minut denně konzumací jádrového krmiva/granulí atp. a 3 x hodinu denně žraním sena. To vede pouze k 7–10 tisícům žvýknutí za den.

Množství jídla

Malé „porce“ po celý den.

3 x denně velké „porce“.

Pohyb

5–10 km rozložených v průběhu celého dne.

Obvykle 1 hodinu denně kontrolovaného pohybu.

Odpočinek

30 % jejich času (7 hodin denně), Koně mohou ležet několik minut denně naprosto „rozpláclí“.

Obvykle 23 hodin denně v boxu. Lehání někdy není možné vůbec.

Společnost

Hodně kontaktu s jinými koňmi ve stádě.

Občas je možný kontakt pouze s člověkem. Mnoho koní (obzvlášť hřebci) jsou drženi o samotě na pastvině nebo v boxu.

Hříbata

Hříbata stráví polovinu svého času hraním si s ostatními hříbaty. Odstav probíhá přirozeně průměrně kolem 9 měsíců až 1 roku věku.

Občas je jediným společníkem hříběte jeho matka a odstav probíhá již kolem 4-6 měsíce života hříběte.

Odstávčata

Žijí společně s dalšími členy stáda. Rozvíjejí přátelství, jsou „vzdělávána“ staršími členy stáda. Učí se pravidlům stáda, komunikaci s ostatními koňmi. Rozvíjejí se sociálně.

Občas sami nebo ve společnosti pouze jednoho koně. Často v sociálně nevhodném prostředí, jediné vzdělávání poskytuje člověk.

Mladí koně

Hřebec: mládenecké stádo.

Klisna: první hříbě zhruba v 5 letech.

Hřebec: často vykastrován.

Klisna: frustrace „nenaplněním“ cyklu.

Ochrana

Srst, silné nohy, dobrá přirozená imunita.

Slabší imunita, časté nemoci kvůli klimatu ve stáji: vysoká vlhkost, málo světla, vysoká prašnost, deky a bandážování.

Péče o srst

Vzájemná péče koní, válení se.

Lidé hřebelcují koně, válet se často není možné.

Kopyta

Kopyta se obrušují přirozenou cestou.

Kopytář/kovář se stará o strouhání kopyt. Protože koně často nemají možnost dostatečného pohybu ve stáji, která je příliš suchá nebo příliš vlhká, dochází často k vývoji problémů s kopyty a nohami koní.


Problémy vznikající nenaplněním základních koňských potřeb:

Tím, že nenaplníme koním jejich základní potřeby, umožňujeme vzniknout psychickým a fyziologickým problémům:

 • Zlozvyky, jako jsou tkalcování, okusování, klkání, kopání do dveří boxu, hrabání do dveří boxu, sebemrzačení (kousání sebe sama), jsou výsledkem nudy, frustrace a stresu.

Žádné z výše zmíněných vzorců chování není možné pozorovat u volně žijících koní, jedná se tedy o abnormalitu způsobenou nevhodným ustájením koně.

Kůň toto nevnímá jako problémové chování, ale jako možnost vyrovnat se se stresem.

Pokaždé, když kůň praktikuje některé z výše zmíněných zlozvyků, je „odměněn“ zvýšením endorfinu v krvi, které mu pomáhá cítit se v dané chvíli lépe. Endorfin je hormon, který tělo koně přirozeně produkuje; funguje jako uklidňující prostředek, sedativum a je návykový.

Tím, že zamezíte koni vykonávat některý z těchto zlozvyků (např.: klkací řemeny atp.) vytvoříte v koni pouze větší množství stresu, protože původní příčina tohoto chování nebyla odstraněna, a navíc jste koni zamezili v možnosti se s tímto stresem vyrovnat.

 • Dalším nežádoucím chováním, které se může vyskytnout, může být například pochodování v boxu, škrábání se, hrabání na místě, třesení hlavy (headshaking), šklebení se, pohyby spodního pysku, nadměrné pití, toto vše je důsledkem nudy, frustrace nebo stresu.
 • Koňská imunita se snižuje, kdykoliv je ve stáji příliš teplo, vlhko, tma nebo prašno. Toto způsobuje, že jsou koně více náchylnější k nemocem.
 • Žaludeční vředy se objevují v případě, že příjem objemných krmiv je omezen. Kůň nedostatečně žvýká, tím pádem nedochází k dostatečné tvorbě slin. Sliny neutralizují kyselinu, která je neustále produkována v žaludku. 25 % hříbat má žaludeční vředy. Okusování jeslí/krmiště bývá časté u koní s žaludečními vředy, protože stimuluje produkci slin.
 • Žraní hlíny je způsobeno nedostatkem minerálů (primárně mědi a železa). Tento jev je častější v jarních měsících.
 • Problémy s nohama a kopyty obvykle vznikají v důsledku nedostatečné aktivace pohybového mechanismu, je-li špatné klima ve stáji (příliš vlhká či suchá podestýlka) nebo dochází ke špatnému použití ochranných prostředků nohou koně (chrániče šlach, bandáže atp.).
 • Problémy s dominancí mohou nastat díky nekonzistentnímu lidskému chování, díky nedostatečnému vedení koně, tím pádem kůň přebírá vedoucí pozici.
 • Problémy s výcvikem mohou být způsobeny trávením 23 hodin ve stáji. Po 23 hodinách strávených stáním na místě bez jakékoliv stimulace je kůň náhle vystaven odlišnému prostředí.

Tím pádem se může snadno vylekat.

Všechna energie, která se v koni hromadila 23 hodin, se potřebuje dostat ven. Neměli byste být překvapeni občasným tryskání dokola na lonži/vodítku.

Nechat koně stát 23 hodin v boxu NENÍ vhodný způsob ustájení a rozhodně se nejedná o dobrý základ, na kterém lze vytvořit zdravého koňského atleta.

7 tipů - jak se vyhnout výše zmíněným problémům

Tím, že umožníme koním naplnění jejich základních potřeb, tak jak je to jen možné, dáme koni největší šanci k tomu, aby zůstal psychicky fit, šťastný a spokojený. Tímto můžeme předejít frustraci, nudě a stresu. Zde je několik tipů jak na to:

 • Tip #1. Poskytněte koni trávu a objemná krmiva/vlákninu. Dostatečný přísun trávy a objemných krmiv (seno) zajišťuje koni dobré trávení a dobrou ochranu před kolikou. Díky velkému množství slin, které kůň vyprodukuje, funguje trávení mnohonásobně lépe a šance na vznik koliky a žaludečních vředů se snižuje. Je také doporučeno zajistit koni příjem píce minimálně hodinu před podáním koncentrovaných krmiv. Toto umožňuje lepší trávení a zvýšení schopnosti absorbovat minerály a vitamíny z koncentrovaných krmiv.
 • Tip #2. Zajistěte koni DOBRÉ ustájení. Ideálně by měl mít kůň možnost žít venku ve stádě 24/7. Existuje mnoho různých druhů ustájení, které se snaží o co nejlepší zajištění koňských potřeb jako jsou „aktivní stáje“ nebo „paddock paradise“.
 • Tip #3. Zajistěte koni pohodlí. Pokud váš kůň musí trávit čas ve stáji, udělejte to pro něj co nejvíce pohodlné. Zajistěte koni dostatek fyzického kontaktu s dalšími koňmi. Stáj/box by neměla být příliš malá a kůň by měl být schopen se protáhnout, lehnout si a vstát bez problému. Otevřené boxy jsou vhodnější, protože se koně mohou více hýbat. Ujistěte se, že má váš kůň možnost se párkrát denně protáhnout a má možnost se vyválet v padoku nebo na pastvě. Pokud je váš kůň každý den pouštěn ven na pastvu, nemusíte se bát, že se zraní, když bude utíkat nebo si hrát s ostatními koňmi. Koně, kteří se dostanou ven pouze jednou týdně nebo se nedostali ven delší dobu, budou mít mnohem větší šanci, že se zraní přílišnou bujností. Většina koní se bude chovat klidně, dostanou-li se ven denně.
 • Tip #4. Zajistěte koni společnost. Sociální kontakt s dalšími koňmi na pastvě nebo ve výběhu je velmi důležitý. I pokud máte hřebce nebo drahého sportovního koně, může najít svého parťáka v shetlandském ponym. Shetland není schopen příliš škodit. Vytvořte ohradu, pod kterou je pony schopen se protáhnout, ale hřebec ne. Tím zajistíte ponymu možnost případného útěku. Pokud zajistíte uspokojení pudových potřeb, můžete se vyhnout problémům s chováním spojovaným s hřebci.
 • Tip #5. Neodstavujte hříbata příliš brzy. Nechejte vaše hříbě strávit co nejvíce času ve stádě tím, že prostě bude kůň.
 • Tip #6. Mějte nastavený ustálený režim. Pokud obvykle přivádíte koně z pastvy v 6 hodin večer a jeden den dorazíte až v 10, může to u koní způsobit stres. Krmte pravidelně a nastavte si rozvrh.
 • Tip #7. Buďte vůdce. Buďte jasní ve svých požadavcích, klidní, sebevědomí a konzistentní při trénování svých koní a během komunikace se svými koňmi a zajistěte jim uspokojení základních potřeb.

Nikdy nepracujte proti „Matce přírodě“, ale vždy s ní!

Čím lépe uspokojíte základní potřeby svých koní, tím lépe se s nimi bude pracovat.

Jako koňský trenér budete úspěšní tehdy, pokud budete pracovat s „Matkou přírodou“.
Komentáře

Přidat komentář