Články a videa o koních

KoněČesky.cz

Teorie

Charakteristika koně

Koně jsou přirozeně kořistí a lidé naopak predátoři a tento fakt indikuje velké rozdíly mezi těmito dvěma bytostmi.

Pro úspěch se Straightness training a trénování koní je důležité mít přehled o koních jako takových. Níže uvedené znalosti

 • přispívají k bezpečnosti při manipulaci s koňmi
 • zabraňují chybám v komunikaci s koňmi
 • zabraňují vzniku problémů jak fyzických, tak psychických
 • napomáhají k lepšímu porozumění, které vede k harmonické spolupráci mezi člověkem a koněm

Vliv domestikace na koně

Domestikace, která ovlivnila vývoj i chování koní, započala někdy před 5000 až 6000 lety.

Během prvního kontaktu s lidmi byli koně ve svém přirozeném prostředí. Lidé zajistili koním jídlo a přístřešek/úkryt. Hledání jídla již nebylo dále potřeba. Toto učinilo koně závislé na lidech.

Pomocí cíleného připouštění koní (=šlechtění) ovlivnili lidé vývoj koní a požadované koňské rysy byly udržovány a zvýrazňovány (rychlost, odolnost...).

Tím pádem se koně vyvinuli z lovené zvěře v tažné koně, pracovní koně, soumary, válečné koně až po koně jezdecké.

Výsledkem šlechtění a rozdílných požadavků, jak lidí tak podnebí, bylo vytvoření mnoho koňských plemen, od Shetlandského ponyho po Clydesdale, od Švédského chladnokrevníka po Dánského teplokrevníka atd.

Pouze Tarpan a kůň Przewalského zůstali blízko svým kořenům a nejvíce připomínají divoké koně minulosti. Tito koně zůstávají ve svých přirozených podmínkách – venku za každého počasí, ve stádech stejně tak jako jejich předci. Stejně tak kůň, který se vyskytuje v Holandsku, je stále blízko původním koním. Nicméně i koně „v zajetí“ mají stále mnoho charakteristických rysů společných se svými divokými předky.

Pokud chceme být úspěšní se Straightness trainingem, je důležité znát a porozumět těmto koňským rysům:

10 důležitých koňských rysů:

Toto je 10 rysů/vlastností koní, které musíme vzít na zřetel, pokud si koně pořídíme nebo se rozhodneme jim věnovat:

 1. Koně jsou býložravci a živí se převážně trávou, bylinami, zeleninou a vodou
 2. Kůň je kořist predátorů a jeho nejlepší obranou je útěk
 3. Protože kůň se brání útěkem, může tryskem dosahovat vysoké rychlosti
 4. Kůň je stádové zvíře. Bez ochrany, kterou mu stádo poskytuje, je těžké pro koně přežít v divočině. Koně žijí ve skupinách/stádech kvůli pocitu bezpečí, klidu a větší šanci na přežití. Více očí a uší více vidí a více slyší – tím pádem je případný predátor odhalen rychleji.
 5. Kůň je také zvíře společenské. Koně se rodí v harémech a harémy se obvykle skládají z jednoho dospělého hřebce a průměrně dvou až pěti klisen a jejich potomků, kteří zůstávají v harému, dokud nejsou zhruba tři roky staří. Mezi koňmi se mohou vyvinout i přátelství, která mohou trvat celý život.
 6. Koně žijí v hierarchicky uspořádaných stádech. Žijí ve striktních hierarchiích a každý jednotlivec má své místo ve stádě. Toto koním zajišťuje stabilitu a klid v rámci jejich skupiny.
 7. Koně jsou stepní/prérijní zvířata. Divocí koně se v podstatě konstantě pohybují s cílem nalézt jídlo, vodu a potřebné minerální látky (např.: sůl).
 8. Koně jsou zvířata vyžadující pohyb. Jedním z důvodů je bezpečí – kořist se musí hodně pohybovat, aby zmátla/setřásla predátory. Koně mají stále potřebu velkého množství pohybu, toto je charakteristický rys, který se nezměnil během domestikace.
 9. Koně jsou zvířata zvyku/stereotypu se svými vlastními „vnitřními hodinami“. Pastvu obvykle zahajují v určitý čas a stejně tak ví, kdy je čas odpočinku.
 10. Koně jsou pudová zvířata. Koně se často chovají pudově, což znamená, že jejich reakce jsou často instinktivní, nevědomé, ale efektivní.

Jako koňští trenéři musíme vzít tyto vlastnosti v potaz, musíme být schopní je rozpoznat a předvídat koňské reakce.

A protože na základě těchto vlastností mají koně specifické potřeby, musíme jim je uspokojit, abychom se vyhnuli psychickým a fyzickým problémům.
Komentáře

Přidat komentář